– behoud van de filialen van de bibliotheek

– geen blanco cheque van € 4,5 miljoen voor interne reorganisatie van de gemeente

– dat Almelo wél zou meedoen aan de Agenda voor Twente

– behoud van subsidie voor de Atelier- en Theaterroute

– hervorming en verbetering van de schuldhulpverlening

– geen dure en overbodige beweegbare brug richting de nieuwe havenkom

– de subsidie voor het Theaterhotel goed evalueren en niet automatisch verlengen

– geen verdere vertraging van de uitvoering van het binnenstadsplan

– duidelijkheid over de resultaten van het minimabeleid, om te kijken wat er beter kan

– een heldere visie op sport: het aanbod en de accommodaties

dat de wethouders van Financiën en Cultuur niet werden weggestuurd, om zo een totaal onnodige bestuurscrisis te voorkomen

– open kaart over personele kosten (o.a. externe inhuur en ziekteverzuim)

– goede en complete informatievoorziening door het college van B&W

Voor deze belangrijke zaken kregen we wel steun maar geen meerderheid.

Dat hoort erbij natuurlijk, dat is politiek, maar van ons mag politiek wel wat méér om de inhoud gaan.

Wij blijven ons sterk maken voor wat wij belangrijk vinden, belangrijk voor Almelo, belangrijk voor de inwoners van Almelo.

 

En we blijven altijd streven naar nog meer steun en nog meer samenwerking.