In een tijd van bezuinigen en nog eens bezuinigen en financieel toezicht door de provincie was er voor niemand echt veel te ‘winnen’. Toch zijn er best resultaten om tevreden over te zijn.

Een kleine bloemlezing:

– groenbeheer gaat niet in de uitverkoop maar blijft bij de gemeente

– de wijkcentra zijn niet opgeheven, er is nu kans op een mooie toekomst

– openbaar gemeentelijk subsidieregister

– gratis parkeren op koopzondag

– Soweco vernieuwt en blijft beschut en begeleid werken aanbieden

– het oude stadhuis wordt niet gesloopt en krijgt een nieuwe invulling

– het merkwaardige verkeersplan voor de Sluiskaden en Van Rechteren Limpurgsingel gaat niet door

– openheid van zaken over plannen voor een megastal in Aadorp

– cultuurorganisaties kunnen gemakkelijker een gemeentelijk pand huren of kopen

– meer en betere samenwerking tussen raadsfracties

Natuurlijk hebben we dit niet in ons eentje bereikt.

Soms namen we het voortouw, soms moesten we heel lang aandringen. Soms konden we direct optrekken met anderen.

De resultaten bereikten we met elkaar.